1959 Menko Marusho JCM38b Set Checklist

Issue Card # Weight
SHIGEO NAGASHIMA 19002 10.00
SHIGEO NAGASHIMA 19002 10.00
SHIGERU FUJIO 19002 1.00
FUTOSHI NAKANISHI 19002 3.00
YASUO TAKIUCHI 19002 1.00
ATSUSHI HORIUCHI 19002 1.00
YOJI TAMATSUKURI 19002 1.00
SEIJI SEKIGUCHI 19002 1.00
YU HANAI 19002 1.00
YASUMITSU TOYODA 24103 3.00
AKINOBU KONO 24103 1.00
YUKIO SHIMABARA 24103 1.00
KUSUO TANAKA 24103 1.00
SHIGEO NAGASHIMA 31005 10.00
MINORU KAKURAI 31005 1.00
ANDY MIYAMOTO 31005 3.00
TETSUHARU KAWAKAMI 41201 5.00
MOTOSHI FUJITA 41201 3.00
KAZUHIKO SAKAZAKI 56001 1.00
FUTOSHI NAKANISHI 56001 3.00
TERUYUKI TAKAKURA 56001 1.00
TATSUYOSHI YASUHARA 63700 1.00
HISAFUMI KAWAMURA 63700 1.00
HIROMI WADA 63700 1.00
SHIGEO NAGASHIMA 70501 10.00
MASATAKA TSUCHIYA 70501 1.00
TADAO WAKO 70501 1.00
TAKEHIKO BESSHO 71500 3.00
KAZUHISA INAO 71500 5.00
NORIFUMI KIDO 71500 1.00
TATSURO HIROOKA 81004 3.00
TAISUKE KOBUCHI 81004 1.00
HIROSHI OSHITA 81004 3.00
SADAO NISHIMURA 81004 1.00
KAZUHISA INAO 81004 5.00
SHIN FUJIMOTO 90026 1.00
SHOJIRO NANBA 90026 1.00
SHIGERU MIZUHARA 90026 3.00
HIROOKA/KAWAKAMI 90205 4.00
TAKASHI IWAMOTO 90205 1.00

Divisor: 109.00