1920-29 Non-Sport Cards Sets

Set Name Auth PR
1
FR
1.5
GOOD
2
VG
3
VG‑EX
4
EX
5
EX‑MT
6
NM
7
NM‑MT
8
MINT
9
GEM‑MT
10
Total
TOTAL POPULATION
Grade
+
Q
1
1
0
3
0
7
1
1
4
1
0
16
5
0
16
1
0
9
0
0
15
0
0
16
0
0
7
0
0
92
11
1
Biblioteca Films Titulo de La Supremacia Shop
Grade
+
Q
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Editorial Grafica Estrellas Del Cine Shop
Grade
+
Q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
FC21 Blue Ribbon Loopin and Jaggers Shop
Grade
+
Q
1
0
0
2
0
3
1
0
1
1
0
8
2
0
11
1
0
6
0
0
11
0
0
15
0
0
7
0
0
63
7
0
Kemmel Les Vedettes de L'Ecran Shop
Grade
+
Q
0
0
0
1
0
3
0
1
2
0
0
5
2
0
5
0
0
3
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
23
3
1
Kemmel Les Vedettes de L'Ecran Serie B Shop
Grade
+
Q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
W545 World War I Leaders, Scenes, Insignia Shop
Grade
+
Q
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
Records for all cards, tickets, packs, coins and pins graded by PSA
Sponsored Ads