1967 Kabaya-Leaf

This 107-card set is the first 'American Style' Japanese baseball card set, and was the only baseball card set produced by the company. The cards came to the US via mail order offeres that extended for several years past their initial year of release.   There are two front styles, one similar to the 1959 Topps and the other similar to the 1963 Topps, and this was the first Japanese set to include detailed biographical information and statistics on card backs.  Only six of the 12 major league teams are featured in the set, the Giants, Dragons, Tigers, Lions, Hawks and Flyers. 

SET LIST

# CARD NAME
1 Tetsuharu Kawakami
2 Hideki Watanabe
3 Kunio Jonouchi
4 Tsuneo Horiuchi
5 Minoru Nakamura
6 Masaichi Kaneda
7 Akira Takahashi
8 Kazumi Takahashi
9 Isao Ohashi
10 Masahiko Mori
11 Sadaharu Oh
12 Shigeo Nagashima
13 Shozo Doi
14 Akira Shiobara
15 Keisuke Senda
16 Yukinobu Kuroe
17 Katsutoyo Yoshida
18 Isao Shibata
19 Akira Kunimatsu
20 Tamio Suetsugu
51 Michio Nishizawa
52 Kentaro Ogawa
53 Eiji Bando
54 Tatsuri Yamanaka
55 Noboyuki Kadooka
56 Hisanobu Mizutani
57 Yatsuhiko Kawamura
58 Ikuo Shimano
59 Fujio Kitakado
60 Hiroshi Shintaku
61 Tatsuhiko Kimata
62 Shuhei Ichieda
63 Isao Hirono
64 Tatsuhiko Ito
66 Morimichi Takagi
67 Takao Katsuragi
68 Shinichi Eto
69 Akira Hishikawa
70 Hideaki Homoto
71 Toshio Naka
101 Sadayoshi Fujimoto
102 Gene Bacque
103 Minoru Murayama
104 Kazuharu Abe
105 Masatoshi Gondo
106 Midori Ishikawa
107 Tomoo Wako
108 Toru Wada
109 Yoshinori Tsuji
110 Shigeharu Asai
111 Kingo Motoyashiki
112 Katsumi Fujimoto
113 Yoshio Yoshida
114 Goro Toi
115 Motoo Ando
116 Kazuhiro Yamauchi
117 Eiji Fujii
118 Nobukazu Miyake
119 Tsuguo Goto
301 Kazuto Tsuruoka
302 Masanori Murakami
303 Taisuke Watanabe
304 Tadashi Sugiura
305 Mutsuo Minagawa
306 Toshihiko Hayashi
307 Akitada Niiyama
308 Kiyohiro Miura
309 Eizo Goda
310 Katsuya Nomura
311 Kenji Koike
312 Kent Hadley
313 Yasunori Kunisada
314 Nariyasu Morishita
315 Shozo Higuchi
316 Yoshio Anabuki
317 Motoaki Horigome
318 Yoshinori Hirose
319 Kohei Sugiyama
351 Futoshi Nakanishi
352 Akira Ohgi
353 Masaaki Ikenaga
354 Tadao Wako
355 Yoshinobu Yoda
356 Kazuhisa Inao
357 Tsutomu Tanaka
358 Toshihiko Sei
359 Yasuhiko Kawai
360 Tony Roig
361 Jim Baumer
362 Kazuhide Funada
363 Koshiro Ito
364 Koji Nishiwaki
365 Hiromi Wada
366 Yoji Tamatsukuri
367 Mamoru Miyoshi
401 Shigeru Mizuhara
402 Yukio Ozaki
403 Masayuki Dobashi
404 Toshiaki Moriyasu
405 Masayuki Tanemo
406 Koichi Iwashita
407 Shuzo Aono
408 Jinten Haku
409 Isao Harimoto
410 Shoichi Busujima