1950 Yakyu Timu Awase Jga 10

The colorful cards were originally distributed in six-card sheets, inserted into cardboard packaging. The cards are often found hand-cut into singles. 


SET LIST

# CARD NAME
Noboru Aota
Shoji Arakawa
Atsushi Aramaki
Kaoru Betto
Shigeru Chiba
Takeshi Doigaki
Hideo Fujimoto
Fumio Fujimura
Tetsunosuke Fujiwara
Shosei Go
Tsuguo Goto
Hiroshi Hagiwara
Yoshio Hamada
Tokuzo Harada
Tsuguhiro Hattori
Yasuya Hondo
Kazuo Horii
Jungo Igaue
Tokuji Iida
Shigeya Iijima
Masumi Isekawa
Yoshiyuki Iwamoto
Kazuo Kageyama
Tadayoshi Kajioka
Jiro Kanayama
Shigejiro Kanbayashi
Masayasu Kaneda
Kazuo Kasahara
Shoshichi Kataoka
Shoji Kato
Tetsuharu Kawakami
Toshio Kawanishi
Tsutomu Kimura
Chusuke Kizuka
Takuji Kochi
Hiroyoshi Komatsubara
Makoto Kozuru
Toshimichi Kunieda
Kazuhiro Kuroda
Takeshi Masuda
Kazuo Matsumoto
Isao Mimura
Sadayuki Minagawa
Jinro Miyazaki
Ichiro Nishie
Yukio Nishimoto
Michio Nishizawa
Akira Noguchi
Hajime Okuda
Torao Ooka
Hiroshi Oshita
Hiroshi Saito
Nariharu Sakazawa
Juzo Sanada
Giichiro Shiraki
Choei Shirasaka
Victor Starffin
Kiyoshi Sugiura
Satoru Sugiyama
Masaharu Takita
Meiji Tezuka
Shigeru Tokuami
Katsushiro Tokura
Michinori Tsubouchi
Noboru Tsunemi
Kazuto Tsuruoka
Keizo Tsutsui
Kiyoshi Yamada
Takenori Yamakawa
Koichi Yasui
Tamaichi Yasui
Susumu Yuki