Hall of Fame Baseball (Any Medium): jaba1980


jaba1980

Revision #CollectionATF RankRatingGradeCompletionRegistered ItemsOptional ItemsComposite Required ItemsNotes
  Today 29.2768.44606.95%18 259
13 1/12/2016 10:18:08 AM 29.2768.44606.95%18 259 Set published.
12 1/8/2016 4:00:59 PM 29.2768.44606.98%18 258 Set published.
  1/3/2016 10:50:45 AM 29.2768.44607.00%18 257 Other set published: CG Collection HOF Any
  12/26/2015 9:03:27 AM 28.2768.44607.00%18 257 Composite updated.
11 12/23/2015 9:37:35 AM 29.2768.44607.00%18 257 Set published.
  12/2/2015 4:52:35 AM 29.2778.44607.00%18 257 Other set published: Mel Thomason
  12/2/2015 4:52:34 AM 28.2778.44607.00%18 257 Other set published: Mel Thomason
  10/26/2015 2:29:08 PM 29.2778.44607.00%18 257 Other set published: rileyf1 (3)
  10/26/2015 2:29:06 PM 29.2778.44607.00%18 257 Other set published: rileyf1 (3)
10 10/23/2015 1:07:13 PM 28.2778.44607.00%18 257 Set published.
  10/17/2015 4:15:43 AM 28.2738.44606.98%18 257 Other set published: ZBT
  8/23/2015 12:00:28 PM 27.2738.44606.98%18 257 Composite updated.
  8/20/2015 10:03:44 AM 28.2738.44606.98%18 257 Other set published: rileyf1 (2)
  8/20/2015 10:03:43 AM 27.2738.44606.98%18 257 Other set published: rileyf1
  7/22/2015 6:09:10 PM 28.2738.44606.98%18 257 Other set published: John's HOF Flats
  7/22/2015 6:09:09 PM 28.2738.44606.98%18 257 Other set published: John's HOF Flats
  7/9/2015 1:27:57 PM 27.2738.44606.98%18 257 Other set published: SkyDawgZ Hall Of FamerZ
9 7/9/2015 1:27:57 PM 27.2738.44606.98%18 257 Set published.
8 7/9/2015 12:16:42 PM 27.2758.44606.98%18 257 Set published.
  7/9/2015 11:58:46 AM 27.2738.44606.98%18 257 Other set published: rileyf1 (2)
  7/9/2015 11:58:45 AM 26.2738.44606.98%18 257 Composite updated.
  6/6/2015 8:20:38 PM 27.2738.44606.98%18 257 Other set published: SkyDawgZ Hall Of FamerZ
  3/28/2015 9:44:54 AM 26.2738.44606.98%18 257 Other set published: Twinslegends34
  2/9/2015 2:05:35 PM 25.2738.44606.98%18 257 Other set published: John N 32
  1/21/2015 5:54:37 PM 24.2738.44606.98%18 257 Other set published: rileyf1 (2)
  1/21/2015 5:54:36 PM 23.2738.44606.98%18 257 Other set published: rileyf1
7 1/8/2015 9:46:53 AM 24.2738.44606.98%18 257 Set published.
  1/7/2015 11:38:36 AM 24.2758.44607.09%18 252 Other set published: rileyf1 (2)
  1/7/2015 11:38:35 AM 23.2758.44607.09%18 252 Other set published: rileyf1
  12/17/2014 8:42:49 PM 24.2758.44607.09%18 252 Other set published: plastsurg40
  12/10/2014 4:58:15 PM 23.2758.44607.09%18 252 Other set published: Mel Thomason
  12/10/2014 4:58:14 PM 22.2758.44607.09%18 252 Other set published: Mel Thomason
  12/1/2014 9:52:03 PM 23.2758.44607.09%18 252 Composite updated.
  12/1/2014 9:52:02 PM 23.2758.44607.09%18 252 Other set un-published: CG Collection HOF Any
  11/17/2014 4:59:12 PM 24.2758.44607.09%18 252 Other set published: CG Collection HOF Any
  11/17/2014 4:59:12 PM 24.2758.44607.09%18 252 Other set published: CG Collection HOF Any
  9/12/2014 11:48:08 AM 23.2758.44607.09%18 252 Other set published: rileyf1 (2)
  9/12/2014 11:48:07 AM 22.2758.44607.09%18 252 Composite updated.
  9/11/2014 5:40:09 AM 23.2758.44607.09%18 252 Other set published: rileyf1 (2)
  9/11/2014 5:40:08 AM 22.2758.44607.09%18 252 Other set published: rileyf1
  9/7/2014 6:18:18 PM 23.2758.44607.09%18 252 Other set published: rileyf1 (2)
  9/7/2014 6:18:16 PM 22.2758.44607.09%18 252 Other set published: rileyf1
  8/24/2014 8:14:34 PM 23.2758.44607.09%18 252 Other set published.
  8/24/2014 8:14:34 PM 23.2758.44607.09%18 252 Other set published.
  8/23/2014 2:24:37 PM 22.2758.44607.09%18 252 Other set published: Moyni HOFer Autos
  8/23/2014 2:24:37 PM 22.2758.44607.09%18 252 Other set published: Moyni HOFer Autos
  7/29/2014 5:46:18 PM 21.2758.44607.09%18 252 Other set published: North Texas Sports
  7/28/2014 5:40:22 PM 20.2758.44607.09%18 252 Other set published: rileyf1 (2)
  7/28/2014 5:40:21 PM 20.2758.44607.09%18 252 Other set published: rileyf1 (2)
  4/28/2014 4:52:39 PM 19.2758.44607.09%18 252 Other set published: Pitt State Gorilla
  3/30/2014 3:39:28 PM 18.2758.44607.09%18 252 Other set un-published: plastsurg40
  3/30/2014 1:48:07 PM 19.2758.44607.09%18 252 Other set published: plastsurg40
  3/18/2014 6:49:52 AM 18.2758.44607.09%18 252 Other set published.
  3/18/2014 6:49:34 AM 18.2758.44607.09%18 252 Other set published.
  3/7/2014 5:20:21 PM 19.2758.44607.09%18 252 Other set published.
  3/7/2014 5:20:14 PM 18.2758.44607.09%18 252 Other set published: rileyf1
  2/6/2014 6:39:39 AM 19.2758.44607.09%18 252 Composite updated.
  2/6/2014 6:39:34 AM 19.2758.44607.09%18 252 Other set un-published.
6 1/27/2014 9:16:12 PM 20.2758.44607.09%18 252 Set published.
5 1/21/2014 11:56:55 AM 20.2768.44607.17%18 249 Set published.
  11/14/2013 12:35:31 PM 20.2778.44607.26%18 246 Other set published: Never Surrender
  11/13/2013 10:31:10 PM 20.2778.44607.26%18 246 Other set published: Miami Saul
  11/3/2013 4:14:14 PM 20.2778.44607.26%18 246 Other set published: Mansco
  10/29/2013 2:43:46 AM 19.2778.44607.26%18 246 Other set published: rileyf1
4 9/13/2013 6:02:35 PM 19.2778.44607.26%18 246 Set published.
2 items added.
Tie breaker revision.
  8/8/2013 8:17:08 AM 19.2498.506.45%16 246 Composite updated.
3 8/7/2013 6:28:09 PM 20.2498.506.45%16 246 Set published.
11 items added.
  8/7/2013 6:27:45 PM 25.0718.64302.02%5 246 Set published.
1 item added.
  5/1/2013 6:31:07 AM         Set un-published.
  4/3/2013 1:17:22 PM 23.0718.64302.02%5 246 Composite updated.
  3/29/2013 6:30:40 AM 24.0718.64302.02%5 246 Composite updated.
  3/29/2013 6:30:40 AM 24.0718.64302.02%5 246 Other set un-published.
  3/29/2013 6:30:40 AM 25.0718.64302.02%5 246 Other set un-published.
  3/29/2013 6:30:38 AM 26.0718.64302.02%5 246 Other set un-published.
  3/28/2013 8:09:12 PM 26.0718.64302.02%5 246 Composite updated.
  3/24/2013 3:54:41 PM 27.0718.64302.02%5 246 Composite updated.
  3/24/2013 3:54:35 PM 27.0718.64302.02%5 246 Other set un-published.
  3/12/2013 3:32:54 PM 28.0718.64302.02%5 246 Other set published: r0ck8ott0m
  3/10/2013 6:27:38 PM 27.0718.64302.02%5 246 Other set published: Triple-H
  2/24/2013 4:54:54 PM 26.0718.64302.02%5 246 Other set published.
  2/22/2013 3:12:06 PM 24.0718.64302.02%5 246 Other set published: HistoryNut
  1/10/2013 7:48:47 PM 25.0718.64302.02%5 246 Other set published.
  1/10/2013 7:48:47 PM 23.0718.64302.02%5 246 Composite updated.
  1/7/2013 11:40:04 PM 24.0718.64302.02%5 246 Other set published: Joey Brings It
  12/22/2012 1:50:15 PM 23.0718.64302.02%5 246 Other set published: HistoryNut
  12/14/2012 6:16:58 PM 22.0718.64302.02%5 246 Other set published: Mel Thomason
  12/14/2012 6:16:57 PM 21.0718.64302.02%5 246 Other set published: Mel Thomason
  11/29/2012 3:03:06 PM 22.0718.64302.02%5 246 Other set published: tuch1776
  11/26/2012 6:07:41 PM 21.0718.64302.02%5 246 Other set un-published.
  11/26/2012 5:53:10 PM 20.0718.64302.02%5 246 Composite updated.
  9/16/2012 2:01:21 PM 22.0718.64302.02%5 246 Composite updated.
  9/16/2012 2:00:22 PM 22.0718.64302.02%5 246 Other set published.
  9/3/2012 10:03:19 AM 23.0718.64302.02%5 246 Other set published: sordyl
  8/28/2012 6:29:42 AM 22.0718.64302.02%5 246 Other set published.
  8/28/2012 6:29:42 AM 21.0718.64302.02%5 246 Other set published.
  8/15/2012 6:28:57 AM 22.0718.64302.02%5 246 Other set published.
  8/15/2012 6:28:56 AM 21.0718.64302.02%5 246 Other set published.
  7/7/2012 9:43:13 AM 22.0718.64302.02%5 246 Other set published: MacrosB
  5/31/2012 7:27:57 AM 21.0718.64302.02%5 246 Other set published: Mel Thomason
  5/22/2012 1:21:02 PM 20.0718.64302.02%5 246 Other set published: Moyni HOFer Autos
2 4/30/2012 8:08:07 PM 19.0718.64302.02%5 246 Set published.
1 item added.
1 4/26/2012 10:33:16 PM 19.0598.41701.61%4 246 Set published.
4 items added.